X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Werk, Welvaart en Sociale Zekerheid

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Anniek100 Anniek100 Auteur op infoyo sinds
09 Oktober 2008


Bekijk het profiel van Anniek100
Datum: 28-09-2010
Auteur: Anniek100
Dit werkstuk is gemaakt door mij in samenwerking met een klasgenoot voor het vak Maatschappijleer in leerjaar 4 Havo-VwoIk hoop dat de informatie u verder kan helpen met waar u naar op zoek bent!

Wat is een verzorgingsstaat?

Volgens VanDale is een verzorgingsstaat “Een land waarin de overheid garant staat voor een zeker welvaarts- en welzijnspeil van de burgers.” Dit is natuurlijk een tamelijk korte en bondige beschrijving, dus ik zal het wat nauwkeuriger en gedetailleerder doen. In simpelere bewoording is een verzorgingsstaat een sociaal systeem, of een land met dit systeem, waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers. Bijvoorbeeld in zaken zoals gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Het wil dus zeggen dat de staat ervoor moet zorgen dat er een goede gezondheidszorg is, en dat iedereen naar school kan, en dat de staat ervoor moet zorgen dat er genoeg werkgelegenheid is, en dat men sociaal zeker kan zijn. Het begrip sociale zekerheid wil zeggen dat er geen bezorgdheid kan zijn over een collectief gebrek.

Wanneer begon Nederland met regelingen voor ouderen, werklozen, gehandicapten etc., oftewel wanneer werd Nederland een verzorgingsstaat?

In de 19e eeuw was de zorg voor de zwakkeren (bijv. ouderen, gehandicapten of werklozen) slecht verzorgd in Nederland. De armen konden alleen maar gebruik maken van het Nachtasiel. Hier kon je als arme overnachten als je geen dak boven je hoofd had.
Hier moest je echter wel een vergoeding voor betalen, dit was een kwartje per nacht. Het Nachtasiel was een liefdadigheidsinstelling. Sociale voorzieningen werden verzorgd door kerken, particulieren en armenfondsen.
Het beleid speelde een zo’n klein mogelijke rol in de maatschappij. De zorg voor zwakke mensen werd overgelaten aan het volk. Wel bouwde de overheid armenhuizen, maar meer wilden ze niet regelen.

Mensen gaven vroeger geld aan de dominees of de pastoors die het weer aan de armen gaven. Verschillende instellingen zijn ontstaan door de kerk.
De kerk is nog steeds bezig voor de zwakkeren in onze maatschappij.

Je had ook nog het armenfonds. Als je echt helemaal geen geld meer had kon je daar wat ophalen. Dit gebeurde vaak niet. Mensen kwamen weer met lege handen terug. Dit kwam doordat de armenfondsen vaak zelf niet veel geld hadden.

Uitkeringen bestonden in die tijd nog niet, dus als je echt geen geld was had je niet erg veel overlevingskans.

Rond 1850 werd de armoede zo erg dat de overheid wel iets moest doen, ze konden het niet meer negeren. In het jaar 1894 werd de armenwet ingevoerd. Dit betekende dat de gemeentes ook een deel voor de zorg van de mensen moest regelen. Hierdoor werden de kerken en de fondsen verlicht van hun taak. Ze bleven wel actief bezig voor de armen e.d., maar hoefden niet overal meer voor op te draaien.
Jammer genoeg was de wet geen groot succes. Dit was mede te wijten aan het feit dat de mensen eerst bij familie, particulieren en kerken moesten aankloppen. Als dit allemaal gedaan was kwam de overheid pas aan bod.

De overheid verstrekte wel gratis voedsel en woonruimte. Maar hoe dan ook, de wet zou ervoor moeten zorgen dat de kerken en armeninstellingen minder hoefden te regelen voor de zwakkere burgers. Dit was nog niet zo, maar de overheid werd erop gewezen dat het nog niet goed geregeld was. Hierdoor werd de overheid wel gedwongen om er meer aandacht aan te besteden.
Deze verplichtingen hebben ze tot ongeveer het einde van de 19e eeuw vervuld

Waarom begon dit in die tijd?

Nederland werd steeds meer gemoderniseerd, er veranderde steeds veel. Ook begon geld een steeds belangrijkere rol te spelen. En als laatste reden waarom er rond deze tijd meer armen waren is dat er steeds meer mensen bleven leven, en ouder werden. Als je ouder werd, kon je op een gegeven moment niet meer werken. Als je dus al niet erg rijk was, werd het alleen maar slechter wanneer je helemaal geen werk meer had, bijvoorbeeld door ouderdom. Maar ook gehandicapten konden niet werken, en hadden ook geld nodig.
Doordat er meer mensen bleven waren er ook meer mensen die werk zochten. Daardoor waren er te weinig banen, en kwamen er ook meer werklozen.

Doordat er zoveel mensen te weinig geld hadden, kwamen er steeds meer mensen naar de kerk en de armeninstellingen. Doordat deze niet genoeg geld hadden om alle zwakkeren te helpen liep het erg vast. Hierdoor moest de overheid hier iets aan doen.

Wie hielpen de armen, gehandicapten, werklozen, etc. voordat de regering/overheid dat deed?

Dit deden onder andere de kerk, particulieren en armeninstellingen.

De kerk:
De kerk kreeg geld via de mensen die in de kerk kwamen. Deze gaf de kerk weer aan de armen. Nu nog wordt er geld opgehaald in de kerk, maar nu heeft de kerk het steeds vaker zelf nodig vanwege de hoge kosten die aan een kerk gebonden zitten.

Particulieren:
Dit zijn ‘gewone’ mensen die zelf geld geven aan de armen. Dit waren vaak goed verdienende mannen (vrouwen werkten niet of nauwelijks) die de armen wilden helpen.

Armeninstellingen:
De armeninstellingen probeerden ook via het volk geld te krijgen om het te geven aan de armen. Maar vaak gaven mensen hun geld aan de kerk in plaats van aan de instellingen, waardoor deze vaak te weinig geld hadden om de armen te helpen.

Hoe is het nu geregeld, wat is er vanaf het begin tot nu veranderd?

In het begin was het enige wat er aan armenhulp gedaan werd niet zo veel soeps. De armen konden zich wenden tot hun familie, de kerk of een armenfonds, maar negen van de tien keer keerden ze ook daarvan met lege handen terug. Pas in 1894 ging de overheid zich er mee bemoeien, maar ook alleen maar als allerlaatste redmiddel. Dit was nog niet zo’n hele grote maatregel, maar het hielp wel iets. Door dit gegeven zou je kunnen zeggen dat 1894 het theoretische begin was van de verzorgingsstaat.
De grootste verandering van die tijd tot nu is dat de overheid nu wel degelijk een grotere rol speelt in de verzorging van de minder bedeelden. Iemand die geen werk kan vinden kan een uitkering krijgen als hij/zij bijvoorbeeld in de ziektewet zit, en hij/zij kan zich aansluiten bij een uitzendbedrijf, zoals Diamant, zodat dat bedrijf werk voor hem/haar gaat zoeken en hij/zij door het bedrijf betaald wordt. Het bedrijf krijgt dan geld binnen van zijn ‘klant’.
Een praktijkvoorbeeld: Jan Jansen kan geen werk vinden en besluit zich aan te sluiten bij de Diamantgroep. Diamant stuurt Jan als uitzendkracht naar een bierbrouwerij. De bierbrouwerij betaald de Diamantgroep een bepaalde prijs, in feite een soort salaris, en Diamant geeft Jan zijn salaris.

Er zijn sinds het begin van de verzorgingsstaat een hele hoop dingen veranderd, maar er zijn er ook een paar hetzelfde gebleven. De kerk verzamelt nog steeds geld voor goede doelen, al gaat tegenwoordig het grootste deel van dit geld naar de kosten van de kerk zelf. Je zou de tegenwoordige uitzendbedrijven kunnen zien als een modern armenfonds, al vragen ze nu wel arbeidskracht voor hun geld. Er zijn ook nog steeds goede doelen die de armen willen helpen, maar de meesten daarvan zijn gericht op bijvoorbeeld landen in Afrika, en niet op Nederland.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl