X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Odysseus en de Cyclopen - echt gebeurd?

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( +2 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van Hozerr Hozerr Auteur op infoyo sinds
06 Oktober 2009


Bekijk het profiel van Hozerr
Datum: 12-10-2009
Auteur: Hozerr
Odysseus en het avontuur met de Cycloop. Dit is natuurlijk een mooi mythologisch verhaal. De vraag is nu: Wat kunnen we opmaken uit dit avontuur, wat vertelt ons dit over de wereld waarin Homerus leefde en schreef. Ter verduidelijking, Homerus leefde rond 750 v. Chr. en het verhaal de Odyssee speelde zich ongeveer 450 jaar eerder af. Het verhaal zal in de loop der tijd dus wel veranderd zijn. Daarnaast zal Homerus dingen uit zijn eigen tijd in het verhaal hebben gestopt. Wat kunnen we uit de passage halen wat mogelijk kan dienen als historisch gegeven?

Oorsprong verhaal
Het is niet waarschijnlijk dat de passage die ik heb gekozen echt is gebeurd. Waarschijnlijk is het gewoon een mooi fantasieverhaal waardoor Odysseus nog heldhaftiger leek. Toch zijn er mensen geweest die hebben geprobeerd wel een historische verklaring te vinden. De bekendste is de ‘theorie van de dwergolifanten’.

De theorie van de dwergolifanten is in 1914 bedacht door Othenio Abel. De theorie houdt het volgende in. Op Sicilië kwamen dwergolifanten voor. Er zijn schedels van olifanten gevonden die waarschijnlijk stammen uit het Pleistoceen (van ongeveer 2,4 miljoen tot 11,6 duizend jaar geleden). Aan de schedels van deze olifanten kun je niet duidelijk zien waar de oogkassen zaten. Er zit wel een groot gat op de plek waar de slurf zat. Volgens deze theorie hebben Odysseus en zijn mannen deze schedels aangezien voor reuzen met één groot oog. Sicilië wordt dan ook wel het eiland van de Cyclopen genoemd.

Adrienne Mayor bouwt deze theorie verder uit in haar boek The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times. Hierin vertelt ze dat de Grieken de botten van de olifanten vonden en ze bewaarden in hun tempels. Daarna probeerden ze om het uiterlijk van de dwergolifanten te reconstrueren. Naast het reconstrueren zochten ze ook verklaringen voor het uitsterven van de dieren. Omdat de Grieken geen natuurlijke oplossing hadden voor het probleem begonnen ze een beroep te doen op hun fantasie. Een dier dat op zijn gezicht één groot gat had. Toen kwamen ze uit op een Cycloop, dan moet in het grote gat een oog hebben gezeten.

Als historische bron is deze theorie volgens mij niet erg betrouwbaar, wel leuk om te vermelden. Omgeving
Zoals gezegd wordt Sicilië ook wel het eiland van de Cyclopen genoemd. Op Sicilië zijn veel grotten, bij de plaats Pantalica zijn er bijvoorbeeld meer dan 5000. Sicilië is op deze kaart het grote eiland boven punt 5.
Er zijn ook wetenschappers die denken dat het verhaal van Odysseus en de Cycloop helemaal niet op Sicilië speelt. Het zou zelfs helemaal niet op een eiland spelen. Deze wetenschappers denken aan het Afrikaanse vaste land, in de buurt van nummer 3 of nummer 4 op deze kaart.

Wat zegt dit over de wereld van Homerus? Homerus spreekt over een eiland. Dit paste in het wereldbeeld dat de Grieken in zijn tijd hadden. De eilanden waren hun aanknopingspunt om te weten waar je was, er was nog geen kaart zoals wij deze kennen. Bovendien plaatst Homerus het verhaal kennelijk in het zuiden van Griekenland. Dit was vooral gericht op de eilanden. Gastvrijheid
In de passage valt ook nog iets op over de gastvrijheid. Odysseus en zijn mannen treden zomaar een grot binnen en eten en drinken het voedsel op. Dat zegt iets over de gastvrijheid in de tijd van Homerus. Het was vrij normaal jezelf uit te nodigen bij iemand thuis. En het was de plicht van de gastheer om de gast goed te verzorgen en te kleden.

Aan de andere kant mocht je je ook weer niet op eigen initiatief als gast te buiten gaan. Waarschijnlijk omdat hier toch wel sprake van was in de passage met de Cycloop, moesten enkele mannen dit bekopen met de dood. Ter vergelijking worden later in het verhaal van de Odyssee de vrijers die in het huis van Odysseus de grens van de gastvrijheid overschrijden, ook gestraft met de dood. Voedsel en wapens
Het voedsel dat Odysseus en zijn mannen in de grot van de Cycloop aten en dronken bestond uit schapenkaas en wijn. In de tijd van Homerus was wijn de standaarddrank. Kennelijk was schapenkaas in die tijd ook het kenmerkende Griekse voedsel, alleen heb ik hier geen bevestiging van kunnen vinden.

Als wapens gebruikten ze een zwaardje en een schildje dat ze uit de boot meenamen. In de grot van de Cycloop maakten ze van een boomstam een speer die ze verhitten. De wapens stelden dus weinig voor.

Homerus presenteert het succes van Odysseus zo dat zijn belangrijkste wapen waarmee hij overwint zijn slimheid is. Dit valt op omdat in zijn tijd fysieke kracht belangrijker werd gevonden. Thymos
In de grot van de Cycloop bevond Odysseus zich in een wanhopige situatie. Hij wilde graag naar huis, terug naar zijn zoon Telemachos en vrouw Penelope. Hij zat opgesloten. Zijn mannen werden één voor één opgegeten. Desondanks handelde hij koelbloedig en vastberaden, steeds een stap vooruit denkend. Hij voerde de Cycloop dronken, maakte een spies, gaf als naam ‘Niemand’ op, zodat hij zichzelf en zoveel mogelijk mannen kon redden.

In het oud-Grieks bij Homerus wordt dit aangeduid met ‘thymos’. Als een Homerische held onder emotionele stress kwam te staan, kon hij de hulp inschakelen van zijn thymos. Hiermee kon hij zijn emoties, verlangens en gedachten onder controle krijgen zodat hij vol zelfvertrouwen kon handelen. In de passage over de Cycloop gebruikt Odysseus de thymos volop. En hij overwint.

Historisch gezien leid ik hieruit af dat dit door de Grieken in de tijd van Homerus als een goede eigenschap werd beschouwd. Godenwereld
De invloed van de Goden is groot: Athena helpt Odysseus, Poseidon werkt hem tegen. Athena komt in de passage met de Cycloop niet voor. Poseidon is de vader van Polyfemos. Na afloop van de passage, als Odysseus met de boot vertrekt, vraagt Polyfemos zijn vader hem te wreken en dat gebeurt ook. In het verhaal ontkomt Odysseus niet aan de macht van Poseidon tot de godenvergadering.

In de wereld van Homerus dacht men dat een individu niet kon ontkomen aan de wil van de goden. Het lot van de mens werd bepaald door de goden, dacht men.

Reacties op dit artikel
Dsafsf, 2011-05-10
( +1 )

Easd
Asdgsdfh, 2013-01-22
( 0 )

LOL
Hlk, 2013-04-11
( 0 )

Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl