X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Oorlogvoering vanaf de 18e eeuw.

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( +4 )
  Slecht artikel ( -4 )
RSS van xEline xEline Auteur op infoyo sinds
20 Oktober 2008


Bekijk het profiel van xEline
Datum: 16-03-2009
Auteur: XEline
Oorlog is een gewapende strijd tussen volken of staten. Als bepaalde groepen binnen dezelfde natie met elkaar een gewapende strijd voeren, spreek je van een burgeroorlog. Een wereldoorlog is wanneer landen over de hele wereld in de oorlog betrokken zijn.Vanaf het begin is oorlog voeren al onderworpen geweest aan wetten en reglementen, al zijn die in de loop der tijd wel veranderd.Sinds 1945 is de afspraak gemaakt dat als alle diplomatieke middelen zijn uitgeput, dan pas mag er besloten worden gewapende middelen in te zetten.

Zevenjarige Oorlog (1756 - 1763)

De Zevenjarige oorlog werd ook wel de Derde Silezische oorlog genoemd. De oorlog begon op 15 mei 1756 tussen Engeland en Frankrijk die op zee vochten om het bezit van koloniën. Maar niet alleen op zee begon de ‘zevenjarige oorlog’. Op het vasteland van Europa richtten Oostenrijk,Zweden, Frankrijk en Rusland zich tegen Pruisen. Zij vonden dat Pruisen een té grote omvang had. Pruisen stond er niet alleen voor, maar werd gesteund door Engeland en door middel van geld. Uiteindelijk overwon Pruisen, omdat Frankrijk het te druk kreeg met de strijd tegen de Engelsen. De Russen gaven zich over na de dood van Elisabeth. Ook Zweden gaf de strijd op en sloot in 1762 met Frederik het verdrag van Hamburg.
Als laatste koos Oostenrijk er ook voor om mee te stoppen en accepteerde zij in 1763 het Verdrag van Hubertusburg. Dit verdrag hield in dat Pruisen Silezië mocht houden.

De Zevenjarige oorlog word ook wel de Derde Silezische oorlog genoemd. Dit zit zo;Pruisen had Oostenrijkste rijkste provincie verovert: Silezië. Dit wordt de Eerste Silezische Oorlog genoemd. Oostenrijk deed een mislukte poging om Silezië terug te veroveren. Dit is de Tweede Silezische Oorlog. Omdat er nu weer een ‘oorlog’ was tussen Pruisen en Oostenrijk hoedde, werd dit de Derde Silezische oorlog genoemd.

Hoewel het een oorlog was die ging over Pruisen en Oostenrijk, was eigenlijk Rusland de grote aanstichter van de oorlog. Rusland zag de groeiende macht van Pruisen als een concurrentie. Daarom besloot Rusland om samen met Oostenrijk, Pruisen van de kaart te vegen. De Pruisische Koning, Frederik 2e, ging snel in verdediging toen hij merkte dat meerdere landen zich tegen hem hadden gekeerd. Het Pruisische leger viel Saksen binnen, en beval het Saksische leger om zich over te geven.

Op 1 Oktober 1756 vond de slag plaats waarbij de Zevenjarige oorlog begon. Het Pruisische leger werd geleid door Koning Frederik de Grote, het Oostenrijkste leger door von Browne. Koningin Frederik had op een gemakkelijke overwinning gerekend. Al was dit niet wat helemaal gebeurde, hij overwon uiteindelijk maar dit kwam doordat von Browne veel kansen miste. En deze eerste overwinning hoorde bij de vele anderen. Hoewel de totale kracht van Oostenrijk en Rusland duizend malen groter was dan die van Pruilen, slaagde Frederik er toch velen malen in om de andere te verslaan. Dit komt waarschijnlijk door het gebrekkige communicatie van zijn tegenstanders, en zijn centrale positie.
Deelnemende landen
Pruisen
Groot- Brittannië
Hannover
Portugal
Brunswijk
Landgraafschat Hessen-Kassel
Oostenrijk
Frankrijk
Spanje
Rusland
Zweden
Saksen
Napels
Sardinië
Een aantal oorzaken van de Zevenjarige Oorlog
- Pruisen had Silezië veroverd en wilde verbonden sluiten tegen Oostenrijk zodat ze Silezië niet kwijt zouden raken.
- Oostenrijk was inderdaad van plan om Silezië terug te veroveren en had al plannen om Pruisen te gaan Isoleren.
- Rusland was geïnteresseerd in gebiedsuitbreiding in het westen. Een verbond met Oostenrijk tegen Pruisen kwam haar dus goed uit.
- Frankrijk zag Engeland als voornaamste tegenstrever in de koloniën.
- De Oostenrijkse Successie Oorlog

Een aantal gevolgen van de Zevenjarige Oorlog
- In 1770 vond een grote belasting hervorming plaats in Pruisen. Belasting op tabak en zegels werden afgeschaft.
- Pruisen mocht Silezië houden.

(Strategie) soldaten tijdens de Zevenjarige Oorlog

Pas sinds de 18e eeuw kon men ‘militaire strategie’ gaan studeren. Bij de Zevenjarige Oorlog improviseerde Frederik de Grote een ‘strategie van afmatting’ om de vijand buiten te houden en zijn Pruisische leger groepen te sparen. Hij slaagde er wel in om Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Zweden langs zijn ‘lijnen’ te houden en zich te concentreren op maar één tegenstander. Dit was zogenaamde: ‘geometrische strategie’.
De Pruisen begonnen het aardig door te krijgen hoe je goed en strategisch kon vechten, in plaats van gewoon domweg vechten.
Ook al had Pruisen zo’n slim plan, maar ze zijn toch wel 300.000 soldaten verloren. Ook is nog eens 10% van de bevolking uitgeroeid.

Krimoorlog (1853 - 1856)

De Krimoorlog (7e Russisch-Turkse Oorlog) was een gewapend conflict tussen Rusland en het Osmaanse Rijk. Waarin Engeland en Frankrijk tussen beide kwamen, ten gunste van de Turken.
Deelnemende landen:
Rusland
Turkse/Osmaanse Rijk
Engeland
Frankrijk

Een aantal oorzaken van de Krimoorlog

- Frankrijk had grote financiële belangen in het Turkse Rijk.
- Ook had Frankrijk al plannen gemaakt voor de aanleg van het Suezkanaal.
- Napoleon III, keizer van Frankrijk, had hoge ambities.
- De communicatie tussen de Europese groot mogendheden waren slecht.
- Conflicten over het zeggenschap over bepaalde heilige Christelijke plaatsen.

Een aantal (directe) gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

- Het verbreken van de grote militair verbond tussen Oostenrijk en Rusland.
- Frankrijk had nu weer een sterkere positie in Europa.
- Engeland had nu de zekerheid de belangrijkste macht te zijn op zee en hoefde dus niet meer bang te zijn voor een mogelijke Russische bedreiging in de Middellandse Zee.
- De media kregen nu te maken met censuur.
- In het leger werden de medische voorzieningen beter.

Strategie tijdens de Krimoorlog

Een voorbeeld van een strategie in de Krimoorlog tussen de Britten en de Russen:
In de Krimoorlog kozen de Britten voor aanvallen op de Russen in het noorden van Europa. Op zee maakten zij immers geen kans omdat de Russische vloot bleef namelijk in de haven liggen waardoor de Britten deze kustverdediging niet uit konden schakelen. Maar toen de zee begon dicht te vriezen, moesten de russen hun blokkade afbreken en konden de Britten toeslaan.

Soldaten tijdens de Krimoolog

De soldaten die meededen aan deze oorlog waren niet goed uitgerust en er heerste een cholera-epidemie in het Brits-Franse kamp (1854). Hierdoor zijn veel soldaten omgekomen.
De medische voorzieningen tijdens de oorlog waren.

Waarom is het zo slecht gegaan met de soldaten tijdens de Krimoorlog?
Het Britse leger had gerekend op een snelle overwinning waardoor niet alle voorzieningen goed geregeld waren. De verpleging van de gewonde en zieke soldaten werd in Engeland niet gezien als de taak van het leger. Het Franse leger had dit wel beter geregeld, dit was namelijk de taak van de nonnen.
In het Franse leger speelden de standverschillen een kleinere rol als in het Britse leger.

Verandering van de verpleging van het leger.
Florence Nightingale (1820-1910), “de redding” van de zieke en gewonde soldaten tijdens de Krimoorlog. Nightingale vond dat de verpleging tijdens de oorlog beter uitgevoerd moest worden, hierdoor kwam de minister van Oorlog op het idee om haar te vragen om de verpleging van de gewonde en zieke soldaten in de Krim beter te organiseren. Hij beloofde haar dan ook onbeperkte middelen van de overheid om datgene aan te schaffen dat zij nodig dacht te hebben.

Met 38 andere verpleegsters vertrok ze naar een groot ziekenhuis vlak bij Constantinopel. Ze werd ‘The lady with the lamp’ genoemd, omdat zij als enige ’s nachts toegang had tot de ziekenzalen.

In de eerste winter dat Florence Nightingale en de 38 andere verpleegsters in dat ziekenhuis verbleven, stierven er meer dan 4000 soldaten. En een half jaar later stierf er nog maar 2% door een betere organisatie en de komst van zeep en schoonmaakborstels. Nightingale kreeg zelf ook cholera, maar zij overleefde deze ziekte.
Na de terugkomst vanuit de krim in 1856, schreef Florence Nightingale rapporten waarin ze aandrong op een gehele reorganisatie van de militaire ziekenhuizen en schreef ze een handboek voor verpleegsters.

Wapens tijdens de Krimoolog

De Krimoorlog wordt vaak gezien als de eerste moderne oorlog. Dit niet alleen door de komst van de oorlogsjournalistiek maar ook door de komst van nieuwe wapens. Zo bracht deze oorlog de komst van kannonen die een spervuur van granaten afschoten. Deze kanonnen werden gebruikt tegen door de Russen die de Turkse vloot tot zinken brachten.

Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918)

De Eerste Wereldoorlog was een militaire ruzie dat heerste van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 over heel de wereld maar met name plaats vond in Europa.
Wel meer dan 9 miljoen burgers en militairen vonden de dood tijdens deze oorlog. Deze oorlog zou grote gevolgen met zich meenemen.
Er streden twee groepen tegen elkaar:
De Geallieerden
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Rusland (tot 1917)
Italië (vanaf 1915)
Verenigde Staten (vanaf 1917)

De Centralen
Oostenrijk-Hongarije
Duitsland
Bulgarije
Het Ottomaanse Rijk

De Eerste Wereldoorlog was de eerste oorlog waarbij al snel gebruik werd gemaakt van machinegeweren, gifgas, kanonnen en prikkeldraad. Wat ook vaak werd gebruikt als wapen waren de tanks en vliegtuigen. Het was dan ook wel duidelijk dat de tactieken niet uit een vorige eeuw kwamen, omdat er zulke grote aantallen doden en gewonden waren tijdens de oorlog.

Een aantal oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

- De aanleiding van WO I was de moord op de Oostenrijkse kroonprins Franz Ferdinand.
- Frankrijk wilde wraak nemen na de verloren strijd van de Frans-Duitse Oorlog en het verlies van Elzas-Lotharingen.
- Er was ook spanning tussen het Turkse Rijk en Rusland omdat ze beide wilden heersen over de Balkan. De landen die bij de Balkan horen zijn Albanië, Bosnië, Herzegovina, Bulgarije, Kosovo, Griekenland, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije (Europees gedeelte).

Een aantal gevolgen van de Eerste Wereldoorlog

- De overwinning van de Geallieerden.
- Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland en het Ottomaanse Rijk werden Republieken.
- De oprichting van de Volkenbond.
- Uitbreken van de Oktoberrevolutie met het ontstaan van de Sovjet-Unie en het communisme.
- Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk vallen uiteen in losse staten.
- Maar ook (indirect) het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.


Strategie in de Eerste Wereldoorlog

Duitsland (Schlieffenplan)
Frankrijk (Plan XVII)
Groot-Brittannië had geen strategie
Rusland had maar liefst 3 plannen voorbereid (Plan G, A en 19)

Rusland: Plan G, A en 19
Plan G ging ervan uit dat Duitsland alle beschikbare middelen zou inzetten voor een aanval tegen Rusland (dit was juist het tegenovergestelde van wat de Duitse generale staven hadden bedacht).
Maar raar genoeg liet Plan G Duitsland toe de Russische grens over te gaan en het Russische grondgebied te schenden. Hierdoor verloor Rusland wel heel veel soldaten maar uiteindelijk hebben ze dit toch overwonnen.

Het kwam er dus eigenlijk op neer dat Rusland gelijk zou hebben in het feit dat Napoleon Rusland niet kon veroveren, dus Duitsland zou dat ook zeker niet lukken.

Plan 19, ook bekend als Plan A, ging er – terecht – vanuit dat Duitsland eerder dan Frankrijk Rusland zou aanvallen. Als dit het geval was zouden twee Russische legers de Duitse provincies Oost-Pruisen en Silezië binnendringen en samen door stoten naar Centraal-Duitsland.

In werkelijkheid zou de Russische opmars in Oostpruisen al bij het begin van de oorlog worden verslagen en zouden de Russen worden teruggeworpen. Ze leden een verpletterende nederlaag bij Tannenberg, gevolgd door verdere tegenslagen bij de Mazoerische Meren.

Soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog

In alle landen konden ze met gemak manschappen werven voor “het grootste avontuur” dat de jonge mannen konden beleven. Dit gebeurde vooral in het Britse Rijk, omdat ze daar (nog) geen dienstplicht kende.
Deze drang naar avontuur zal wel de aanleiding zijn geweest dat de jonge mannen zich opgaven om hun “grootste avontuur” te beleven. De bevolking had echter nog wel een geromantiseerd beeld van de oorlog waardoor ze geen idee hadden wat voor gevolgen het zou kunnen hebben.

De oorlog werd beschouwd als iets dat de internationale en nationale verhoudingen recht zou zetten. Dat de jeugd opnieuw opgevoed en gezuiverd worden en dat ze tot echte mannen gemaakt werden.
Bovendien verwachtte ze dat ze wel “thuis zouden zijn als de bladeren vallen”.

Maar ze hadden geen idee wat voor gevolgen het zou hebben…

Conclusie

Oorlog 18e eeuw:  Zevenjarige oorlog.
Oorlog 19e eeuw:  Krimoorlog.
Oorlog 20e eeuw:  Eerste wereldoorlog.

Wij hebben voor deze oorlogen gekozen omdat wij vonden dat deze oorlogen belangrijk zijn voor de geschiedenis. Zij geven duidelijk het verloop, en de situatie van oorlogen weer.

Wij denken dat we nu wel duidelijk kunnen vertellen dat er een hoop is veranderd is in de afgelopen eeuwen qua oorlog.
Zo ontstond in de 18e eeuw een duidelijk beeld van oorlog voeren volgends een bepaalde strategie. Deze strategie vorming is in de 20e eeuw niet meer te missen.
De mensen zijn steeds strategischer oorlog gaan voeren met meer (modernere) wapens, en meer hersenen. Hoe het in de 18e eeuw nog redelijk op ‘elkaar inslaan’ was, veranderde naarmate in een meer gecontroleerde nagedachte oorlog.
Florence Nightingale heeft een belangrijke rol gespeeld in deze veranderingen. Maar ook bekende strijders/leiders hebben de oorlogen doen veranderen.

Reacties op dit artikel
Xdxdxd, 2009-03-17
( +1 )

Haoi, 2009-04-16
( 0 )

Amanda, 2009-11-07
( -1 )

Saai en niet alles is verteld BETERJEBESTDOEN
Coño bo mama, 2010-10-04
( -1 )

Je ma is saai
Adfa, 2013-04-15
( 0 )

Waar zijn jullie bronnen
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl