X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Neuro developmental treatment

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( +1 )
  Slecht artikel ( -1 )
RSS van joana joana Auteur op infoyo sinds
04 September 2010


Bekijk het profiel van joana
Gerelateerde artikelen Cognitie wat is dat eigenlijk
Datum: 13-04-2010
Auteur: Joana
Het doel van NDT is de zorgvrager zo zelfstandig mogelijk maken met een optimale inschakeling van de aangedane zijde. Het streven is de zorgvrager zo normaal mogelijk te laten bewegen (symmetrie houden). De spierspanning ook zo normaal mogelijk houden. Complicaties zoals pijnlijke schouders en spasticiteit voorkomen.

Cerebro vasculaire accidenten

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 patiŽnten in een ziekenhuis opgenomen met een CVA, hiervan overlijdt ongeveer 20 tot 25 procent binnen 4 weken. Hersenaandoeningen kunnen zich op elke leeftijd voordoen in de vorm van neurologische uitvalsverschijnselen, cognitieve functiestoornissen, gedrags- en karakterveranderingen (Nederlands Centrum Hersenletsel).

Waarom toepassen neuro development treatment?

1. Het beheersen van de spasticiteit en daardoor complicaties zoals schouderpijn proberen te voorkomen. Dit wordt vooral bereikt door symmetrie in houding en beweging.

2. De algemene dagelijkse vaardigheden zoals het wassen, aankleden, toiletbezoek, eten en drinken weer zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om de patiŽnt zo normaal mogelijk te laten bewegen door een optimale inschakeling van de aangedane zijde.

3. De NDT-methode is alleen zinvol als zij 24 uur per dag wordt toegepast. Daarom is het belangrijk, dat alle bij de patiŽnt betrokken personen de patiŽnt op dezelfde manier benaderen. Door consequent deze benadering toe te passen is de kans op resultaat groter.

De keuze voor de NDT is vanwege (langere) werkervaring op een revalidatieafdeling, waar zelfs na 12 jaar nog vooruitgang is te zien bij consequente toepassing van de NDT-methode.


Inleiding

Een Cerebro Vasculaire Accident verder te noemen CVA is een veel voorkomende en ernstige aandoening van de hersenen, met ingrijpende gevolgen voor de zorgvrager en de omgeving. De schatting is dat ongeveer 5 tot 7 van de 1000 dat wil zeggen 75.000 Nederlanders restverschijnselen hebben van een doorgemaakte CVA. Na ziekenhuisopname gaat 25% tot 45% rechtstreeks naar huis. Ongeveer 25% gaat naar een verpleeghuis en 5% gaat naar een revalidatiecentrum. Vanuit het Verpleeghuis worden tussen de 12% en 25% naar huis ontslagen. Vanuit het revalidatiecentrum is dat ongeveer 90%.
Circa 25% van zorgvragers overlijdt in de eerste weken na een CVA. De gemiddelde overlevingsduur van een CVA is 4 jaar. Circa 30% herstelt goed na een CVA. Een indicator voor een functioneel herstel is het uitvalsniveau na 1 week. Ongeveer 80% van de CVA zorgvragers wordt getroffen door een herseninfarct en 20% door een bloeding.


Cerebro vasculaire accidenten

C.V.A. is een cerebro vasculaire accident. Dit is een acute circulatie stoornis in de cerebro is hersenen, vasculair is met betrekking tot de va(a)t(en)(wanden) accident is ongeluk of trauma. Met uitvalsverschijnselen die langer als 24 uur duren of de dood tot gevolg hebben.
De circulatie stoornis kan gepaard gaan met vaatruptuur of wel bloeding 20% (is een hersenbloeding) of ontbloeding 80% (is herseninfarct).

In 20% is een vaatruptuur de oorzaak, ook wel een hersenbloeding genoemd. In 80% is een ontbloeding de oorzaak. Een trombose is een stolsel die het bloedvat terplekke afsluit. Een embolie is een afsluiting door een stolsel van elders, het stolsel is met de bloedstroom mee gevoerd. Aderverkalking vernauwt de vaten en bevordert het ontstaan van een infarct ofwel door een trombose ofwel door een embolie. Wanneer er sprake is van versterf van hersenweefsel (necrose) spreekt men van een encephalomalacie.
T.I.A. is een transient ischaemic attack. Een acute verstoring in de circulatie van de hersenen waarbij de uitvalsverschijnselen binnen 24 uur zijn verdwenen. Deze is onder te verdelen in:
- Progressive Stroke: uitvalsverschijnselen nemen in de loop van de tijd toe.
- Complete Stroke: er bestaat geen toename van uitvalsverschijnselen. Het beeld is compleet aanwezig.
Een CVA kan in alle delen van de hersenen plaatsvinden. Grof weg wordt onderscheid gemaakt in een CVA in de linker hersenhelft, CVA in de rechterhersenhelft en een CVA in de hersenstam.

Cva in de linker hersenhelft


De symptomen en gevolgen bij een CVA in de linker hersenhelft kunnen zijn:
Lichamlijke gevolgen:
- Hemiplegie/ hemiparese ( gehele of gedeeltelijke verlamming van de rechterzijde tevens spelen verhoogde spierspanning en gevoelstoornissen een rol).
- Uitval van het gezichtsveld aan de rechterkant van beide ogen.
Geheel of gedeeltelijke incontinentie van urine en faeces.
Geestelijke gevolgen:
- Cognitieve gevolgen:
* Neglect Rechts: minder aandacht voor de door de beroerte aangedane lichaamszijde en alles daar omheen.
* Afasie: moeilijkheden met taal: spreken, taalbegrip, lezen, schrijven. De mate waarin en combinatie van deze factoren verschilt per persoon.
* Dysartrie: onduidelijke spraak, doordat de spieren voor het spreken ( tong, wang) zijn verlamd.
* Apraxie: het niet goed weten hoe te handelen.
* Agnosie: het niet meer kunnen herkennen van voorwerpen geluiden of gezichten. Ook als de zintuigen wel werken.
* Moeite hebben met het onthouden van de volgorde van gebeurtenissen.
* De begrippen links en rechts worden verwisseld.
* Rekenen: zelfs simpele sommen kunnen problemen opleveren.
- Emotionele gevolgen:
* Gebrekkig zelfvertrouwen en somberheid, afgewisseld met machteloze woede.
- Gevolgen voor gedrag:
* Langzaam, onzeker en angstig gedrag, doordat de zorgvrager zich goed bewust is
wat er aan de hand is.
* Terugtrekking en minder initiatief.

Cva in de rechter hersenhelft

De symptomen en gevolgen bij een CVA in de rechter hersenhelft kunnen zijn:
Lichamelijke gevolgen:
- Hemiplegie/ hemipararese links ( geheel of gedeeltelijke verlamming van de linkerkant, tevens spelen verhoogde spierspanning en gevoelsstoornissen een rol.
- Uitval van het gezichtveld aan de linkerkant van beide ogen.
Geheel of gedeeltelijke incontinentie van urine en faeces.
Geestelijke gevolgen:
- Cognitieve gevolgen:
* Agnosie: Het niet meer herkennen van voorwerpen, geluiden of gezichten ook als
zintuigen wel werken, ook is soms het ruimtelijke voorstellingsvermogen verre van normaal.
* Stoornissen in waarnemen en denken.
* Onduidelijke spraak.
* Verkeerd inschatten van tijd.
* Neglect links: minder aandacht voor de door de beroerte aangedane lichaamszijde en alles daaromheen.
* Geen / verminderd ziekte-inzicht.
- Emotionele gevolgen:
* Veranderd gevoel voor humor.
* Vlakkere emoties, waardoor de patiŽnt / cliŽnt onverschillig overkomt.
- Gevolgen voor gedrag:
* Geen verminderd ziekte-inzicht→ overmoedig en riskant gedrag, ongevoelig voor correcties of adviezen.
* Impulsiviteit en gejaagdheid→ ziet er onrustig en chaotisch uit. Er kan geen verandering in aangebracht worden.

Cva in de hersenstam

De hersenstam is verantwoordelijk voor functies die letterlijk van vitaal belang zijn voor het behouden van het lichaam. Zoals de bloedstroom, bloeddruk, hartritme, ademhaling en temperatuur regulatie en bewustzijn. De hersenstam zorgt voor de lichaamshouding en het slaap- en waakritme. Het inwendige van de hersenstam verbindt vezels uit het lichaam met de rest van de hersenen. In de hersenstam vindt de functiecontrole en uitoefening plaats die betrekking hebben op de speekselklieren, de ogen, de luchtwegen en slikken, braken en kokhalzen. Een CVA in de hersenstam heeft dus verstrekkende gevolgen en vaak de dood tot gevolg omdat zij direct invloed heeft op de vitale functies.

Neuro developmental treatment.

De letters N.D.T. staan voor Neuro Developmental Treatment. Een behandelvorm voor CVA-zorgvragers, gebaseerd op de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de motoriek in onze eerste levensjaren. Dit behandelconcept is ontwikkeld door het echtpaar Bobath en met name door de fysiotherapeute Pat Davies uitgewerkt voor volwassen met een halfzijdige verlamming.

Het doel van ndt

Het doel van NDT is de zorgvrager zo zelfstandig mogelijk maken met een optimale inschakeling van de aangedane zijde. Het streven is de zorgvrager zo normaal mogelijk te laten bewegen (symmetrie houden). De spierspanning ook zo normaal mogelijk houden. Complicaties zoals pijnlijke schouders en spasticiteit voorkomen.

Hoe werkt ndt?

Het meest kenmerkende van NDT is dat de aangedane zijde zoveel mogelijk wordt ingeschakeld. Daarnaast moet de houding- en bewegingspatroon zo normaal mogelijk zijn en de spierspanning zo normaal mogelijk houden.
Een te hoge spierspanning wordt verminderd via remmingtechnieken of inhibitie. Inhibitie bereik je door het aangedane lichaamdeel te belasten of door een spier te verlengen. Verlengen gebeurt ook in de sport. B.v. bij een kramp in de kuit worden de tenen naar de neus toe gebogen. Een te lage spierspanning wordt via stimulatie techniek aangepakt. B.v. als de zorgvrager ligt kan de spierspanning van de buikspier verlengd worden door hem te vragen zijn hoofd op te tillen. Zijwaarts verplaatsen of omrollen gaat dan makkelijker. Naast inhiberen en stimuleren is er een derde belangrijke methode het faciliteren. Dit is een soort fixatie en ondersteuning van de verzorgende of andere discipline waarbij het aangedane lichaamsdeel van zorgvrager wordt ondersteund. Meestal in het begin geheel. Het doel is door afbouwende ondersteuning en hulp de zorgvrager het zelf weer te laten doen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is. Dit is een techniek die aangeleerd moet worden door de verzorgende.

Inhiberen, stimuleren en faciliteren zijn nieuwe technieken, samen met onderstaande 9 punten vormen zij de uitgangspunten van de NDT-methode.
1. Consequentheid in handelen. Door de verlamming en de gestoorde sensoriek heeft de zorgvrager moeilijkheden om motoriek te herleren. Dit kan nog versterkt worden door cognitieve stoornissen. Als de behandeling niet consequent is zal de zorgvrager meer moeite hebben iets aan te leren. Het is zeer belangrijk om telkens op dezelfde manier te laten bewegen en daarbij dezelfde principes toe te passen. Alleen dan heeft de zorgvrager een goede kans het bewegen te herleren, door telkens dezelfde ervaring op te doen.
2. Schakel de aangedane zijde zoveel mogelijk in. Een CVA- zorgvrager heeft de neiging om de compensatiemethode te gebruiken. Daarbij compenseert de gezonde zijde het functieverlies van de andere kant. De dreiging tot spasticiteit wordt daarmee vergroot.
3. Zorg voor symmetrie in houding en beweging. Bij symmetrie gaat het er niet zo zeer om dat de aangedane zijde het perfecte spiegelbeeld is van de niet aangedane zijde, maar wel dat beide lichaamshelften goed samenwerken. Bijvoorbeeld bij het staan gaan beide benen belasten en bij het zitten op beide billen zitten en niet scheef hangen.
4. Houdt de spierspanning zo normaal mogelijk. Door het liggen op de aangedane zijde geeft verlenging van de romp aan de aangedane zijde.
5. Geeft zoveel mogelijk prikkels aan de aangedane zijde. Om output in de vorm van motoriek te krijgen is het absoluut noodzakelijk om voor veel sensorische input te zorgen. Je kunt dat bereiken door een CVA- patiŽnt/ cliŽnt altijd aan de aangedane zijde te benaderen. Ook kun je het bed zo in de kamer plaatsen dat de zorgvrager met de gezonde zijde naar de muur ligt. Ook kun je veel prikkels geven door de zorgvrager met het gezicht richting de deur of het raam te leggen.
6. Zoek aanknopingspunten met de A.D.L. Motoriek herleren gaat beter door handelingen te verrichten die een doel hebben. Bovendien zijn het verrichtingen die iedereen dagelijks uitvoert en die geautomatiseerd zijn.
7. Zorg voor een leerrijke omgeving. Herleren gaat beter in een leerrijke omgeving die normaal is voor die handeling. Je gaat bijvoorbeeld zo mogelijk over van iemand wassen op bed tot het wassen aan de wastafel in de badkamer.
8. Breng regelmaat en structuur aan. Als de zorgvrager apraktisch is, ontbreekt het plan om handelingen in de goede volgorde uit te voeren. Door de kleding in een goede volgorde klaar te leggen en door dit elke dag te doen breng je regelmaat en structuur aan.
9. Vraag zoveel mogelijk activiteit van de zorgvrager. Denk niet te snel dat iemand iets niet kan. Als je een handeling overneemt, ontneem je de zorgvrager de kans om een beweging te ervaren en te herleren. De zorgvrager moet zoveel actief zijn, maar wel met een normale spierspanning en motoriek. Het gaat primair om de kwaliteit van
het bewegen en niet om de kwantiteit.

De betekenis van ndt voor de zorgvrager

NDT is geen wondertherapie waarbij door bepaalde handgrepen de zorgvrager opeens weer van alles kan doen. Het is echt niet zo dat de zorgvrager als door een toverspreuk of een mirakel weer kan lopen of de aangedane zijde als weleer kan gebruiken. Resultaten worden pas op langere termijn zichtbaar en bereikt.
Maar je kunt wel bereiken met NDT dat de spasticiteit minder hevig is. Schouderklachten van de aangedane zijde is een groot probleem waarmee bijna 75% van alle CVA-zorgvragers mee te maken krijgt. Met de NDT-methode is gebleken na onderzoek dat dit gereduceerd wordt tot onder de 10%. Je kunt slikproblemen reduceren zodat de maagsonde eruit kan, die vele zorgvragers hebben. Door stimulatie van de normale blaasfunctie kan in eerste instantie de katheter worden verwijderd en (soms) incontinentie gereduceerd of totaal opgeheven worden. Dit geldt idem voor incontinentie van faeces. Door stimulatie van de normale blaasfunctie, kan in eerste instantie de katheter worden verwijderd en (soms) incontinentie gereduceerd of totaal opgeheven worden.
Een CVA is een uiterst complex ziektebeeld. Zo kunnen er naast verlammingen en spasticiteit, stoornissen optreden in denk- en geheugenprocessen en in de persoonlijke belevingswereld. Ook komen er storingen voor in het waarnemen, het taalbegrip, de spraak, het gevoel, het slikken en in de blaas- darmfunctie. Door halfzijdige gezichtsuitval en het niet meer herkennen van gezichten, voorwerpen of geluiden, kun je via consequente benadering en door veel input aan de aangedane kant te geven, de zorgvrager weer inzicht geven in de verloren halve wereld, waardoor de aangedane lichaamshelft herontdekt wordt en ingeschakeld. Als de zorgvrager niet meer goed weet hoe te handelen, kun je de zorgvrager door regelmaat en structuur beter leerbaar maken, zodat de zorgvrager zich b.v. wel zelf kan aankleden.

De uitvoering van ndt

Het is zeer belangrijk dat NDT 24-uur per dag consequent wordt toegepast. In eerste instantie vaak in het ziekenhuis door de artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, andere disciplines, later door de verpleeghuisarts, huisarts, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verzorgenden in het verpleeghuis en verzorgenden in de thuissituatie en naasten. Als een ieder de zorgvrager hetzelfde benadert, vergroot de kans op herstel.

Schematisch overzicht van N.D.T.

N. EURO
D. EVELOPMENTAL
T. REATMENT

├ Consequent handelen
├ Inschakelen aangedane zijde
├ Symmetrische houding en beweging
├ Zorg voor normale spierspanning
├ Geef prikkels aangedane zijde
├ Zoek aanknopingspunten met ADL
├ Zorg voor leerrijke omgeving
├ Zorg voor regelmaat en structuur
├ Vraag activiteit zorgvrager

Conclusie

NDT is niet de enige methode. Ander methodes naast NDT zijn:
- Medicatie
- Acupunctuur
- Ergotherapie
- Neurorevalidatie
- Motor Relearning Programme

Heeft het NDT- concept meerwaarde boven andere (alternatieve) oefentherapieŽn?
Nee, het NDT- concept heeft geen meerwaarde boven andere alternatieve oefen therapieŽn. Het NDT- concept is een probleemoplossende benadering bij het onderzoek en behandeling van, individuele patiŽnten met een verstoring in functie, motoriek en houding- evenwichtscontrole, als gevolg van een beschadiging van het centrale neurologische systeemĒ Alle onderzoeken lopen achter op de hedendaagse opvattingen in de neurologie en fysiotherapie. De NDT methode is al ontwikkeld in de jaren 1940 door het echtpaar Bobath in Engeland en in veel landen zelfs buiten europa toegepast.

Onderzoek heeft uitgewezen dat behandeling met of zonder NDT voor het herstel geen verschil maakt.

Maar ook onderzoeken wijzen uit dat als je NDT consequent toepast dit zeker resultaat heeft, alleen het duurt iets langer. Uit onderzoeken blijkt zoals zovaak, smaken verschillen.

Eenduidige conclusie kun je dus niet trekken. Meningen verschillen. Ik denk dat je alleen kunt stellen dat als je therapie consequent toepast meerdere methodes succesvol kunnen zijn.
WAT ZIJN ALTERNATIEVEN?
Een zorgprofessional kan meerdere voorstellen voor behandeling en de te verwachten resultaten voorleggen aan de patiŽnt. Managers mogen van professionals eisen, dat ze altijd met minstens twee alternatieven komen. Natuurlijk mag ťťn alternatief ook de voorkeur hebben van de behandelaar. Maar geef de patiŽnt een keuze. Soms zijn er alternatieve therapie mogelijkheden binnen jouw instelling bekend. Jij kunt als behandelaar ervan overtuigd zijn, dat die andere methode waardeloos is. Toch zal de patiŽnt dan moeten kunnen kiezen uit voor en nadelen. De discussie over de meerwaarde van therapie vormen is natuurlijk achter de coulissen in de professionele discussie hťt thema! Maak daarmee de voor en nadelen met elkaar helder en vertaalbaar naar patiŽnten. Wanneer de patiŽnt dan steeds vaker voor een therapievorm gaat kiezen, dan krijgt de organisatie vanzelf een hele zinvolle invulling van klantgericht werken. Of wel een competente benadering richting de cliŽnt.BRONVERMEDLING
- Na een beroerte
Auteur: J. Hochstenbach
ISBN: 9789035219595
Aanvulling: 1e druk 1998
- http://www.dz.nl/patient/folders/toonfolder-294.html
- http://www.freewebs.com/cvapatienten/
- http://www.zrt.nl/upload/File/Neurologie/

Reacties op dit artikel
Kombrink, 2010-05-28
( 0 )

Weet u misschien ook iets van ziektebeelden af die door tropen infecties ook een beeld geven van Parkinson achtige verschijnselen?
Mijn ega heeft 2 jaar een reis gemaakt en nu zegt de neuroloog dat hij Parkinson heeft, echter er word niet een scan of MRI onderzoek gedaan. Nu is wel een bloedonderzoek gestart.
Kunt ui mij helpen?
Tips geven ervaringen delen?
GRAAG!

Jullie site is erg duidelijk verder hoor.
Rachel, 2011-11-24
( 0 )

Ik lees tropen en ziekte met verschijnselen zoals Parkinson en ik moet denken dat er op Aruba (tropen) de laatste jaren meer mensen worden gediagnosticeerd met het syndroom van Guillain Barre. Zoek hier meer info. over en kijk of het iets in die richting zoukunnen zijn.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl