X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Samenvatting Geschiedenis: H9 Nooit meer oorlog

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+5
  Goed artikel ( +6 )
  Slecht artikel ( -1 )
RSS van 128034 128034 Auteur op infoyo sinds
13 Oktober 2008


Bekijk het profiel van 128034
Datum: 27-10-2010
Auteur: 128034
Duidelijke samenvatting van Geschiedenis MeMo Tijd van Oorlogen/Moderne Tijd I: H9 Nooit meer oorlog.

De Samenvatting

1. Heeft WO I de Europese problemen opgelost?

28 juni 1914, Frans Ferdinand van OH word vermoord door Gavrilo Princip, het was de aanleiding voor WO I. OH stelde een ultimatum dat Servie de moord moest erkennen, anders verklaarde ze de oorlog. Dit deed Servie niet. Duitsland verklaarde hierop Rusland de oorlog.

Toen op 1 augustus 1914 WO I uitbrak, wilde Duitsland hiermee snel zijn rijk en macht uitbreiden. Ze wilde voor het einde van het jaar al klaar zijn. Maar dit gebeurde niet. Duitsland stelde het Von Schlieffenplan in werking, die was gemaakt om een tweefronten oorlog te voorkomen. Duitsland zou eerst via BelgiŽ Frankrijk bezetten, en dan op tijd weer bij de oostgrens zijn om de russen aan te vallen. Maar doordat Belgie meer weerstand biedde als verwacht, mislukte dit plan, en kwam er alsnog een tweefronten oorlog.

Oorzaken van WO I zijn nationalisme, modern imperialisme, het streven naar koloniŽn in Afrika en AziŽ leveranciers van grondstoffen en militarisme, elk land had een leger klaarstaan, het was belangrijk in de maatschappij. Problemen konder het beste met oorlog worden opgelost.

Ook heeft het sluiten van bondgenootschappen meegeholpen. Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en ItaliŽ waren de Driebond, en Frankrijk, Rusland en GrootbrittaniŽ waren de Triple Entente.

Doordat de snelle oorlog niet lukte, ontstond er een loopgravenoorlog, de partijen groeven zich letterlijk in. Het leven in een loopgraf was zwaar. De verdedigende partij was altijd in het voordeel.

In februari 1916 was de Slag bij Verdun en in juli 1916 de Slag aan de Somme.

Amerika deed nog niet mee aan de oorlog, het voerde isolationisme, maar daar kwam verandering in toen duitsland een onbeperkte duitbotenoorlog had afgekondigd. Op 6 april 1917 verklaarde Amerika Duitsland de oorlog. Het was nu een Wereldoorlog.

Duitsland reageerde hierop door vrede te sluiten met Rusland, met de communistische leider Lenin, de Vrede van Brest-Litovsk. Op 11 november 1918 was de oorlog afgelopen, De Geallieerden hadden gewonnen, Keizer Wilhelm II was gevlucht naar Nederland en de nieuwe Duitse regering sloot een wapenstilstand.

Op 28 juni 1919 werd het Verdrag van Versaille getekend, het doel hiermee was om Duitsland uit te schakelen, dat zo een dergelijke oorlog niet meer konden beginnnen. Duitsland moest een schadevergoeding betalen, ze moesten zich ontwapanen, Rijnland moest gedemilitariseerd worden, ze moesten gebied afstaan en ze kregen als enige de schuld. Duitsland kon hierover niet onderhandelen, het werd dus ook wel het Dictaat van Versaille genoemd. Ook werd de volkenbond opgericht, dit moest de vrede in Europa bewaren.

2. Was het communisme in Rusland praktisch uitvoerbaar?

In 1900 was Rusland 1/6 deel van de wereld. Er woonden verschillende volkeren, en voelden zich beter dan andere. Tsaar Nicholaas II bestuurde het land. Hij regeerde met de harde hand, en had alle macht. 80% was nog boer en er was veel armoede. Dit kwam omdat de grond van de adel was, en de boeren geld moesten afstaan aan hem. Ook in de stad was er armoede, arbeiders werkten tegen minimale lonen, het leven was niet makkelijk in het begin van de 20e eeuw.

De burgers konden niets doen, en met WO I werd alles nog erger. Dit leidde tot nieuwe protesten rn in februari 1917 waren er massale stakingen. De tsaar treedde hierop af, en de Februarirevolutie was geslaagd. Het nieuwe bestuur heette de Voorlopige Regering, en de arbeiders en soldaten werden de Sovjets.

De bolsjewieken waren hier niet blij mee, ze wilden communisme. Onder leiding van Lening voorspelden ze een revolutie van arbeiders. De arbeiders alias proletariaat zouden de macht overnemen. Alles zou gemeenschappelijk bezit worden. In april 1917 beloofde Lenin Ďvrede, land en broodí. 25 Oktober was het zover, de bolsjewieken bezetten belangrijke delen van de stad, en er kwam een staatsgreep, de Raad van Volkscommissarissen met Lenin als leider was nu de nieuwe regering. De Oktoberrevolutie was ook geslaagd.

Toch waren veel mensen het ook hier niet mee eens, tijdens de verkiezingen kregen ze een kwart van de stemmen. Lenin verjoeg alle andere volksvertegewoordigers, en de stijd tussen de roden(Bolsjewieken) en de witten(tegenstanders) werd gewonnen door de roden. Een overwinning met veel hulp van het Rode Leger.

Na de overwinning veranderde er veel, het land heette nu de Sovjet-Unie, de hoofdstad was nu Moskou ipv Petrograd. Het was nu een communistische dicatuur.

Lenin wilde toen grote veranderingen, alle banken en bedrijven werden staatsbezit, geen eigendommen meer, iedereen is gelijk en boeren moesten alles afstaan. Dit beviel niet goed en in 1921 voerde hij het Nieuwe Economische Politiek(NEP) in, en ging hiermee een stapje terug. Boeren kregen weer vrijheid, en kleine bedrijven werden weer prive bezit. De welvaart nam toe, maar toen Lenin stierf in 1924 verandere er weer een boel. Troski en Stalin voerden en machtsstrijd. Stalin was een communist, en won in 1928 de opvolgingsstrijd.

Stalin wilde een machtig communistisch land maken, en hiervoor moest ook de economie veranderen. Hij voerde een planeconomie in, de staat bepaalde wat er geproduceerd moetst worden. De arbeiders moesten hard werken tegen een slecht loon. Hard werkende arbeiders werden als propaganda gebruikt. Echter werden de doelen vaak niet gehaald.
Stalin probeerde ook de landbouw te moderniseren. Met hoge opbrengsten werden de arbeiders gevoed en de export vergroot. Kleine boederijen werden samengevoegd tot een grote. Er waren Kolchozen, samengevoegde boederijen, en sovochzen, staatsboederijen. Veel boeren protesteerden, koelakken werden ze genoemd, en terecht, het was een grote ramp.

Iedereen was een vijand was Stalin, en kwamen uiteindelijk terecht in een strafkamp in Sibirie, de Goelag-Archipel. De gevangene werden ondervoed, mishandeld en moesten werken tot ze er door bij neervielen. Ook werden er hoge mensen van het Rode Leger veroordeeld. Stalin kreeg hierdoor de bijnaam de rode tsaar. Alles en iedereen was in dienst van Stalin, het was een totalitaire samenleving geworden.

Ook landen buiten de SU wilden nu communistisch worden, zoals Duitsland in 1918, arbeiders en soldaten eisten een hervorming. Op 9 november 1918 deed keizer Wilhelm II afstand van de troon, en greep de socialist Ebert de macht. Hem lukte het ook niet, en in januari 1919 was er een communistische opstand in Berlijn. Ook in Nederland werd het geprobeerd met Pieter Jelles Troelstra aan de macht, maar dit mislukte helemaal, vooral omdat de Nederlandse bevolking massaal achter de regering bleef staan.


3. Was de economische wereldcrisis een logisch gevolg van de eerste Wereldoorlog?

Na de eerste wereldoorlog waren er niet alleen doden, maar ook de materiele schade was enorm, ruim 600 mld dollar. Dit stond een snel herstelproces in de weg. De herstelbetaling van Duitsland waren ook zo hoog dat ze ze nooit konden betalen, en investeringen in de economie waren al helemaal taboe. In 1923 konden ze de herstelbetalingen niet meer betalen. Frankrijk bezette hierop het duitste ruhrgebied, een van de belangrijkste duitse industriegebieden. De Amerikanen stelden voor de duitsers het Dawes-Plan op, Duitsland kreeg leningen. Ook andere landen waren schuldig aan de VS, namelijk Frankrijk en het VK. Na 1918 moesten deze leningen terugbetaald worden. Maar europa was erg afhankelijk van de VS. In de VS ging het dan ook goed, de APT steeg, massaproductie kwam op gang, de welvaart steeg en er ontstonden nieuwe massa-medias zoals televisie en radio. Alles was mogelijk in de VS.

De welvaart was echter kwetsbaar. Veel producten werden betaald met geleend geld. Er was ook een crisis in de landbouw. Omdat de boeren in de oorlog voor de europeanen ook verbouwden, daalden nu de prijzen van de producten. Aandelen bleven wel stijgen, en dit kon niet langer goed blijven gaan.
In 1929 was dan ook de beurskrach, de aandelen waren niets meer waard. Er was crisis in de VS. Ook Europa kreeg het te voorduren. De Amerikaanse banken wilden hun geld terug. De Duitse economie kon dit niet aan en stortte volledig in. Binnen zeer korte tijd was er een wereldcrisis. Veel regeringen wisten geen raad, en ondernamen dan ook niets. Ze dachten dat het zichzelf wel zou ooplossen. Maar dit gebeurde niet, en in de VS pleitte Roosenvelt voor actie. Toen hij de verkiezingen won, stelde hij in 1932 de New Deal in, de landbouw, industrie, de banken en werklozen kregen hiermee te maken. Hij wilde de productie beperken en de koopkracht opvoeren. Ook door de dollar te devalueren, minder waard te laten worden, bevorderde hij de export. Er werd veel geexporteerd, maar weinig geÔmporteerd, omdat het relatief duur is. Alles werd vastgesteld in de ABC-wetten. Tot 1936 waren deze maatregelen succesvol, en met de tweede wereldoorlog lukte het de werkeloosheid op te lossen doordat de vraag naar wapens steeg.
Ondankd wij neutraal waren in WOI, hadden wij ook schade, omdat we afhankelijk waren en zijn van de export. Dit leidde tot sociale ontrust en stakingen. In 1924 ging het weer beter, maar met de beurskrach in de VS weer diep de crisis in. Er werd vooral bezuinigd nu. Min-Pres Colijn was hier voorstander van, hij dacht ook dat het vanzelf wel zou overgaan nu. Er waren nog wel uitkeringen, maar zo laag dat ze er niet van konden leven. Hij hield ook vast aan de gouden standaard, waar de munteenheden aan elkaar gekoppeld zij n. De gulden had een hoge waarde, maar dat was een nadeel. Colijn devalueerde in 1936 de gulden, en we waren het laatste land die dat deed in europa. De crisis was echter nog niet voorbij.

4. Had Hilter zonder terreur en propaganda de macht kunnen grijpen en houden?

Na 1918 was er een nieuwe periode in Duitsland, de Republiek van Weimar, in Weimar was het verdrag getekend. Het was nu een democratie. Dit beviel niet goed onder de bevolking, ze kregen de schuld van het verdrag van versaille, de economische crisis. Hilter beloofde een eind te mnaken aan de werkeloosheid en het verdrag, dit sprak veel mensen aan.

Hitler was de leider van de NSDAP, een nationaalsocialistische partij. Het was een antileer, ze waren tegen oa: eigen meningen, communisme, individuele belang en kapitalisme. Ze wilden een staat met als leider een sterke man. Het was fasictisch, maar Hitler voegde er racisme aan toe. Het germaanse ras was superieur. En hij hekelde slavische volken en joden. Al zijn ideeen stonden in Mein Kampf.
Toen de economische crisis groter werd nam de populariteit van de NSDAP toe. In juli 1932 hadden ze 37% van de stemmen, en waren de grootste parij geworden. Dit kwam vooral door propaganda van Goebbels. Ondanks dat politici het niet zagen zitten werd Hitler in 1933 rijkskanselier. Hij was democratisch aan de macht gekomen. Hitler regeerde met meerdere partijen en was hier niet blij mee. Hij haalde von Hindenburg over voor nieuwe verkiezingen, en met terreur zou hij zorgen dat hij de grote meerderheid zou krijgen. Maar toen op 27 2 1933 brand uitbrak in het gebouw van de Rijksdag, werd de nederlandse communist v/d Lubbe gearresteerd, want hij wilde de duitsters waarschuwen voor het gevaar van het nationaalsocialisme.
Bij de volgende verkiezingen had de NSDAP 44% van de stemmen, en Hitler was hier nog niet blij mee. Hij wilde een machtigingswet, en hiermee zou hij 4 jaar onbeperkte macht hebben in Duitsland. Door intimidatie werd deze wet aangenomen, en was Duitsland een dictatuur.
De naziís waren nu overal de baas over, alle parijen op de NSDAP na werden verboden, alle vakbonden werden vervangen door het Deursche Arbeitsfront, rechtspraak was voor de naziís. Iedereen die tegenstander was, belande in een concentratiekamp. Maar de SA was nu te machtig, en daarom gaf hij de SS de opdracht de leiders daarvan uit te moorden. Dit werd de nacht van de Lange Messen. In de SS onder leiding van Himmler, was alleen plaats voor echte Ariers, Hitler hield alle touwtjes strak in handen, en iedereen was ondergeschikt aan hem. Toen von Hindenburg in 1934 overleed, liet hij zig FŁhrer noemen.
Werkeloosheid werd ook opgelost door investeringen en veel werkelozen gingen i het leger en de wapenproductie, en dat hitler hiermee het verdrag brak, boeide niemand. Een van de grootste veranderingen was dat Hitler het denken wilde beinvloeden, iedereen moest Nat-Soc denken. Alle communicatiemiddelen brachten pro-nat-soc dingen uit. Joodse dingen mochten niet meer bestaan, alles werd vernietigd. Ook op school hadden ze invloed, je werd vanaf je jeugd al als nat-soc opgevoed. Eenheid moesten ze uitsralen. De NSDAP was een massaorganisatie. Hitler noemde het nu het Derde Rijk, en hiermee wilde hij het Eerste en het Tweede Rijk overtreffen. Dit kwam neer op machtuitbreiding, en Duitsland maakte zich klaar voor een oorlog, hiermee kwam er een einde aan het interbellum, de tijd tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Reacties op dit artikel
Rick, 2011-01-27
( 0 )

Hee super goed bedankt voor de de post heeft me erg geholpen met mn tentamen.
Bart, 2011-06-28
( +2 )

Zeer goede samenvatting
Karel marx, 2011-11-09
( +1 )

Heel goede samenvatting alleen jammer dat paar spelfouten in zit en dat paar dingen dat wel in het boek staat maar dat ik het hier nergens terug kan vinden.

Voor de rest super!
Geert wilders, 2012-11-08
( -1 )

Ja lekkah hoa, ik ben van plan hitler op te volgen yuuuuu
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl