X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Zorgelijke thuissituaties

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van dniessricardo dniessricardo Auteur op infoyo sinds
26 Mei 2010


Bekijk het profiel van dniessricardo
Datum: 15-10-2010
Jongerenloket – ThuissituatieDe thuissituatie van een jongere is enorm belangrijk. De jongere wordt opgevoed door zijn ouders en krijgt dus ook normen en waarden van hun mee. Als deze thuissituatie gezond is, zal de jongere waarschijnlijk opgroeien tot een goed functionerend lid van de maatschappij. Is de thuissituatie echter niet goed, dan heeft de jongere aanzienlijk meer kans om de fout in te gaan. Dit zijn de situaties waarop we ons gaan richten. Een opmerking vooraf; er zijn natuurlijk enorm veel verschillende slechte thuissituaties. We zullen de meest voorkomende behandelen.


Culturele conflicten
Vooral in de huidige samenleving neemt het aantal gezinnen met ernstige conflicten toe. Deze conflicten gaan vaak over (menings)verschillen in religie of cultuur. Een van de oorzaken van deze stijging zijn het aantal allochtone jongeren die opgroeien in een biculturele omgeving. Deze jongeren zijn kinderen van vaak eerste of tweede generatie immigranten. Deze generaties immigranten is vaak nog volop bezig met het culturele veranderingsproces dat we acculturatie noemen. Omdat ze zich nog niet volledig aangepast en ingemengd hebben in de overheersende cultuur, houden ze grotendeels vast aan gebruiken en tradities uit hun eigen cultuur. Als gevolg hiervan groeit de jongere op in een biculturele omgeving, wat voor conflicten met de ouder zorgt. Hetzelfde proces zien we bij autochtone jongeren met religieuze ouders.
Ouders met een verslaving
Wanneer er in een gezin één of meer ouders zijn met een verslaving, veroorzaakt dit veel spanningen in het gezin. Hierbij kunnen we denken aan een drugs- of alcoholverslaving, maar natuurlijk zijn dit niet de enige verslavingen die voor problemen zorgen. Wanneer een opvoeder verslaafd is, zal deze meer bezig zijn met zijn eigen behoeften dan met die van de jongere. Hierdoor kan de jongere zich in de steek gelaten voelen, of het gevoel krijgen dat hij de opvoeder moet zijn in het gezin. Ook veroorzaken de spanningen vaak conflicten (soms ernstig). Hierdoor kan de relatie tussen ouder en kind op lange termijn beschadigd worden.
Een ander gevolg van een verslaafde ouder is dat de jongere het gevoel kan krijgen dat het gebruiken van drugs of alcohol niet zo erg is. Hierdoor ligt de drempel lager om te gaan experimenteren.
Aandachttekort
Een kind dat te weinig aandacht krijgt van de ouders zal dit waarschijnlijk laten zien in zijn gedrag. Bij een puber is dat hetzelfde. De jongere zal proberen aandacht te trekken, op wat voor manier dan ook. Hierbij kun je denken aan wanprestaties op school, vandalisme, drugs, alcohol, seks of andere dingen waarmee de jongere denkt aandacht te krijgen van de gewilde persoon. Vaak blijken dit de ouders te zijn.
Mishandeling
Overduidelijk is dat lichamelijke of geestelijke mishandeling enorm veel invloed heeft op de ontwikkeling van een jongere. De jongere krijgt te maken met allerlei gevoelens te wijten aan de mishandeling. Hierbij kun je denken aan schaamte, onzekerheid, agressie, schuldgevoel, verstoord vertrouwen in de medemens enzovoort. De gevolgen van mishandeling zijn duidelijk aanwezig in de levens van de slachtoffers. Deze slachtoffers wijken vaak van het rechte pad af. Hierbij kun je denken aan verslaving en criminaliteit. Wat ook vaak voorkomt, is dat de jongere zich onaangepast gaat gedragen naar aanleiding van het gedrag thuis. Hij vindt het acceptabel omdat het thuis immers ook gebeurd.
Multiprobleemgezinnen
Vaak wanneer een jongere een slechte thuissituatie heeft, heeft dit niet één oorzaak. Er zijn meestal een aantal problemen binnen het gezin, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Deze gezinnen noemen we multiprobleemgezinnen. We gaan hierbij uit van de volgende definitie: “Een multiprobleem gezin is een gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale problemen en dat vaak een verstoorde relatie heeft met de hulpverlening”. (Ghesquire, 1993)
Deze gezinnen komen vaak niet uit zichzelf met een hulpvraag, maar zijn wel degelijk hulp nodig. Ze kunnen zich vaak niet staande houden in de maatschappij door allerlei kleine maar ook grote problemen. We kunnen zeggen dat hun draagkracht te gering is voor de draaglast die men ondervindt in het dagelijks leven. Deze gezinnen hebben vaak behoefte aan langdurige ‘steuncontacten’. Hierbij krijgen ze ondersteuning voor langere tijd bij allerlei problemen of tegenvallers.
Gezonde thuissituatie
Natuurlijk is er naast al deze voorbeelden ook een goed voorbeeld. Alvorens deze uit te leggen moet men weten dat het niet mogelijk is alle conflicten in een situatie te voorkomen. Soms zal er dan ook een conflict ontstaan.
Er zijn een aantal dingen die niet mogen ontbreken in een gezonde thuissituatie. Ten eerste is een positieve ouder-kindrelatie essentieel. Deze relatie heeft zelfs meer invloed op de ontwikkeling dan de achtergrond van de ouder. Eerlijkheid, vertrouwen en communicatie zijn factoren die nodig zijn in het gezinsleven. Verder blijkt dat de democratische opvoedingsstijl het beste werkt bij pubers. Bij deze opvoedingsstijl staat overleg centraal. De puber wordt betrokken bij beslissingen en krijgt de kans deze beslissingen te beïnvloeden.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl