X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


3.1 De sociale stratificatie van Nederland

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+5
  Goed artikel ( +6 )
  Slecht artikel ( -1 )
RSS van cashkoning cashkoning Auteur op infoyo sinds
25 Mei 2010


Bekijk het profiel van cashkoning
Datum: 26-05-2010
Auteur: Cashkoning
3.1 De sociale stratificatie van NederlandEen chirurg, een burgemeester of een directeur van een groot bedrijf heeft een hogere maatschappelijke positie dan een verpleegster, een vuilnisman of een schoon¨maker. Onder maatschappelijke positie verstaan we de plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder. Bij de bepaling van iemands positie spelen economische fac-toren, zoals beroep, inkomen en bezit een grote rol. Maar ook politieke macht (denk aan een minister) en het sociaal-culturele milieu waarin iemand zit, hebben invloed op de maatschappelijke positie.Sociale ongelijkheid
Verschillen in aanzien en waardering leiden al snel tot sociale ongelijkheid, dat wil zeggen tot een ongelijke ver¨deling van welvaart, macht en sociale privileges. De onge¨lijke verdeling van macht betekent dat mensen met een hoge maatschappelijke positie beter in staat zijn om anderen te beÔnvloeden of hun wil op te leggen. Zij maken daarbij gebruik van hun sociale netwerken, geld of politieke bevoegdheden. Een directeur van een bedrijf belt bijvoorbeeld een bevriende wethouder op om ver¨sneld een bouwvergunning te krijgen. Als de sociale ongelijkheid in een land groeit, bestaat het gevaar van een maatschappelijke tweedeling: de kloof tussen arm en rijk wordt groter.
Als je de bevolking indeelt in groepen mensen met ver¨schillende maatschappelijke posities spreken we van een sociale stratificatie, een verdeling van de samenleving in maatschappelijke lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat. In de middeleeuwen namen geestelijken en edelen een hoge positie in en boeren een lage. In onze tijd wordt de elite gevormd door openbaar bestuurders zoals ministers en burgemeesters, en door bestuurders van multinationals, zoals de directeur van Shell, Philips of de Rabobank.
Helemaal aan de onderkant zien we mensen die afhanke¨lijk zijn van een bijstandsuitkering.
In deze maatschappelijke verdeling wordt vooral iemands beroep meegewogen. Maar ook inkomen, kennisniveau, talenten, charisma, verantwoordelijkheden, enzovoort, spelen een rol. TheorieŽn over sociale stratificatie
Over sociale stratificatie en elitevorming bestaan verschillende theorieŽn. We behandelen hier de drie bekendste.
Karl Marx (1818-1883) baseerde zich op wat hij om zich heen zag in de negentiende eeuw. Volgens Marx werd de maatschappelijke positie uitsluitend bepaald door iemands verhouding tot de productiemiddelen. De heersende klasse bestond uit de eigenaren van kapitaal, grond, fabrieken en machines. De arbeiders, die alleen hun arbeidskracht kunnen verhuren, vormden de onderdrukte klasse. De heersende klasse zorgde goed voor zichzelf: met haar economische macht verwierf zij ook politieke macht en kon zo gunstige, liberale wetten doorvoeren. Omdat zij ook de sociaal-culturele elite vormde, bepaalde zij wat ! mooi en beschaafd was. Zo droeg de elite dure katoenen I broeken en jurken en geen wollen kleren zoals het 'gewone volk'. In de tijd van Marx waren de verhoudingen tussen de i klassen erg ongelijk. Inmiddels is dat sterk verbeterd en hebben werknemers sociale rechten bevochten waardoor de sociale ongelijkheid veel kleiner is geworden.

Reacties op dit artikel
Sue, 2011-05-10
( +1 )

Jammer dat alleen Marx behandeld is. Prettig gebruik van voorbeelden.
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl