X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


M&O H8 blz. 135 t/m 138

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van bloe4561 bloe4561 Auteur op infoyo sinds
11 Januari 2010


Bekijk het profiel van bloe4561
Datum: 14-01-2010
Auteur: Bloe4561
Dit is een vervolg van mijn vorige samenvatting, dit hoort nogsteeds bij hoofdstuk 8. Ook dit komt in je proefwerk voor!

Samenvatting M&O H8
Blz. 135 t/m 138

Functioneringsgesprek: Vind plaats tussen de medeweker en diens directe manager. Tweerichtingsverkeer: beide personen kunnen onderwerpen voor het gesprek aandragen. Het dan van de medewerker is zijn functie beter uit te oefenen, maar ook verbetering van omstandigheden waaronder de mede werker moet werken. Mogelijkheden tot opleiding komen aan de orde. Het is een gesprek gericht op de toekomst.

Beoordelingsgesprek: Meestal enkele maanden na het functioneringsgesprek. Het doel is beslissingen te nemen over promotie, salarisverhoging of ontslag. Het gesprek is tussen de medewerker, diens directe manager en eventueel een personeelsfunctionaris. Er is sprake van een eenrichtingsverkeer: de manager doet zijn verhaal, en de medewerker luistert. Aan het eind van het gesprek krijgt de medewerker kans om op het gesprek te reageren. Het beoordelingsgesprek heeft betrekking op het verleden.

• Van een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek wordt meestal een verslag gemaakt, vaak in de vorm van een standaard formulier.

Niet alleen bij een functioneringsgesprek vindt scholing plaats, ook bij verandering van de maatschappij scholing, zowel voor de werkgever als werknemer.

Door mechanisatie en automatisering, krijgen medewerkers steeds meer een controle taak. Daarom is het van belang dat de mensen zich regelmatig bijscholen, dat ze werk blijven doen. Meestal neemt de organisatie de kosten van de bijscholing op zich, omdat ze willen dat mensen goed opgeleid blijven. Ook is de kans groter dat het personeel hierdoor blijft.

Voor mensen die hun baan kwijt kunnen raken door mechanisatie en automatisering is het mogelijk zich te laten omscholen. Dat wil zeggen een andere opleiding krijgen zodat ze werk kunnen gaan doen waar bij ze minders risico lopen ontslagen te worden.

Flexibele pensionering: Werknemers kunnen zelf bepalen op welke leeftijd ze stoppen met werken. Als ze de 65 hebben gehaald gaan sommige soms nog door met werken, maar dan voor een paar dagen in de week.
Als men stopt voor de 65, word de pensioneringsuitkering lager! Want men betaalt minder pensioneringspremie.

cao: Een collectieve arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties in een onderneming en bevat de algemene arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers in die onderneming. Dus bepaalde afspraken in verschillende bedrijfstakken. Een drukkerijen hebben een ander cao dan de winkels.


Individuele arbeidsovereenkomsten: Wanneer een werknemer in dienst komt van een werkgever, spreken we van een individuele arbeidsovereenkomst. Hierin staat hoeveel uren de werknemer in de week maaks, op welke momenten hij aanwezig moet zijn, wat voor werk hij moet verrichten en hoe hoog het loon is. De individuele arbeidsovereenkomsten moeten passen in de algemene arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen zijn in de cao (voor die bedrijfstak). (een bedrijfstak het zelfde werk verrichten).

• Er zijn ook bedrijven die geen cao hebben, die moeten alleen voldoen aan de wettelijke regels.

Collectieve arbeidsovereenkomsten:
Een cao heeft meestal een looptijd van 1 of 2 jaar. In sommige grote bedrijven sluiten ze cao af met verschillende vakbonden (vakbond = vakvereniging, bedrijven met hetzelfde werk) die hun personeel vertegenwoordigen. Veel vakbonden zijn aangesloten bij vakcentrales zoals de: FNV en de CNV. Veel werkgeversorganisaties zijn aangesloten bij: VNO-NCW. Als de cao is afgesloten bepaald de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een cao voor alle bedrijven in die bepaalde bedrijfstak geldt.
De cao wordt dan verbind verklaard (de cao geldt dan dus voor alle werknemers in die bedrijfstak en niet alleen voor de werknemers die zijn aangesloten bij een vakbond.

Elke cao ziet er anders uit, daarom worden er afspraken gemaakt:
- Primaire arbeidsvoorwaarden: Geldige beloning voor het verrichte werk, vakantiegeld en toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden.
- Secundaire arbeidsvoorwaarden: werktijden, reiskostenvergoeding, werkkleding, aantal vakantie dagen, auto van de zaak, scholingsmogelijkheden en arbeidsduurverkoting.

* Een cao is dus niet zelf een arbeidsovereenkomst, maar zegt hoe een individuele arbeidsovereenkomst er uit gaat zien. Het gaat dus om de arbeidsvoorwaarden, waarbij de werkgever én de werknemer bepaalde verplichtingen hebben.

Verplichtingen werkgever:
- op tijd het loon betalen
- een getuigschrift uitreiken aan het einde van de dienstbetrekking
- minderjarige werknemers in de gelegenheid stellen een opleiding te volgen

* In een getuigschrift staat hoe de werknemer heeft gewerkt en in welke periode. De reden van het ontslag moet ook worden vermeld.
* Opleiding: De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om een halve dag te kunnen werken, of iets meer, of moet onderwijs volgen (gedeeltelijk).

Verplichtingen werknemer:
- de arbeid zo goedmogelijk verrichten
- de arbeid zelf verrichten
- zich houden aan de voorschriften die betreffende de te verrichten werkzaamheden gelden.
- zich gedragen zoals verwacht mag worden

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl