X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "School en studie" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Jeugdwerkbeleidsplan onder de loep

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Kennyjenny Kennyjenny Auteur op infoyo sinds
30 Augustus 2008


Bekijk het profiel van Kennyjenny
Datum: 06-09-2008
Auteur: Kennyjenny
Dit is een vergelijk tussen het jeugdwerkbeleidsplan van Oostende en de Panne. (Origineel zat Knokke er ook nog tussen maar de persoon waarmee ik dit werkje heb opgesteld wilde niet dat ik zijn teksten zou publiceren vandaar)

Vergelijking jeugdwerkbeleidsplan Oostende en De Panne:

Oostende

Veel kinderen en jongeren hebben echter de weg naar het georganiseerd jeugdwerk nog niet gevonden. De jeugdverenigingen bereiken slechts 16 % van de bevraagde kinderen, terwijl de helft van de bevraagde kinderen wel aangesloten is bij een sportvereniging. Sport binnen de jeugdverenigingen wordt dan ook als minder tot niet belangrijk beschouwd. Bij de jongeren scoort het georganiseerd jeugdwerk ook niet zo goed. Uit gesprekken met leiders van diverse verenigingen blijkt dat de jongeren vroeg afhaken. Het is blijkbaar niet zo evident om de jongeren te boeien.
Alhoewel het aandeel deelnemende kinderen en jongeren in verhouding tot het totaal eerder relatief te noemen is, is het belang van het jeugdwerk niet te onderschatten.Tips bij rekrutering en een blijvende ondersteuning zijn van kapitaal belang! “Open dagen” is bij de rekrutering van kinderen van belang, heel wat kinderen komen niet “omdat ze er niemand kennen”. Ook “pesten” staat op de 3de plaats!… Dit is een signaal die duidelijk gegeven moet worden aan de verenigingen, hier is er dus wel wat werk aan de winkel.

De Panne
De Panne moet nog een flinke weg afleggen om alle gemeentelijke initiatieven voor de jeugd en de jeugdbeleidsplannen op éénzelfde lijn te krijgen en dat is dan ook één van hun grootste aandachtspunten.

Eigen ervaringen met het jeugdbeleid
            1. Oostende
Mijn eigen ervaringen met het jeugdbeleid van Oostende beperken zich tot animator in het jeugdwerk afdeling Duin & Zee en Animator in het jeugdwerk afdeling ’t Zonnetje VZW. Ook ben ik in mijn jongere jaren één jaar kindergemeenteraadslid en twee jaar kinderschepen geweest.

            2. De Panne
Mijn eigen ervaringen beperken zich tot feestjes in het plaatselijke jeugdhuis en toen ik jonger was ging ik samen met het gemeentebestuur op reis. Ik heb wel weet van andere activiteiten waaraan ik niet participeer wegens tijdsgebrek.

Welke rubrieken zijn er opgenomen in Jeugdwerkbeleidsplan
 1. Oostende
* Maatschappelijk kader
* Ondersteuning van het jeugdwerk
* Kadervorming
* Toegankelijkheid van het jeugdwerk
* Participatie en inspraak
* Jeugdwerkinfrastructuur
* Geïntegreerd jeugdwerkbeleid
* Ruimte voor de jeugd
* Communicatie en informatie voor de jeugd
* Financiën

      2.   De Panne
* Ondersteuning van het jeugdwerk
* Kadervorming
* Toegankelijkheid van het jeugdwerk
* Participatie en terugkoppeling
* Jeugdwerkinfrastructuur
* Geïntegreerd jeugdwerkbeleid
* Ruimte voor de jeugd
* Communicatie en informatie

Gelijkenissen
De grote gelijkenissen hier zijn de aandacht die besteed word aan kadervorming, toegankelijkheid van het jeugdwerk en de jeugdwerkinfrastructuur. Het is dus een algemeen aangenomen punt dat deze kustgemeenten meer en meer aandacht willen besteden aan verderzetting en renovatie van de huidige projecten in plaats van verandering en vernieuwing. Hierbij word steeds gekeken om het jeugdwerk toegankelijk te maken voor minder vertegenwoordigde groepen.

Duur jeugdwerkbeleidsplan
Een jeugdwerkbeleidsplan word opgesteld voor een duur van drie opeenvolgende jaren. In het geval van Oostende gaat dit over de periode 2002-2004 (het recentere jeugdwerkbeleidsplan is niet voorhanden). Voor Knokke gaat dit over de periode 2005-2007 en voor De Panne is de periode 2005-2007.

Actoren die betrokken zijn bij de opmaak
       
        1. Oostende
* Het stadsbestuur Oostende onder leiding van de Burgemeester
* Jeugddiensten:
* ‘t Bosjoenk
* Openluchtcentrum Duin & Zee
* Citycoaching
* De Oostendse jeugdraad
* Onderwijsinstellingen:
* Albertschool
* Dr Eduard Moreauxschool
* Hendrik-Concience school
* Astrid van Imschootschool
* August Vermeylen-school
* Ernest van Glabbekeschool
* Emmery Gevaertschool
* Freinetschool
* Muziekconservatorium
* Kunstacademie
* Provinciaal Maritiem Instituut
* Basisschool 1
* Basisschool 2
* Basisschool 3
* Middenschool
* Middenschool 2
* Koninklijk Atheneum 1
* Koninklijk Atheneum 2
* KTA-STIMJO (nu: James Ensor Instituut)
* KTA-STIO
* KTA-STIO afdeling Hotel
* Centrum Deeltijds Onderwijs (Showbizz)
* Medisch Pedagogisch Instituut van het gemeenschapsonderwijs
* Secundaire school voor buitengewoon onderwijs
* Onze Lieve Vrouwe College 1
* Onze Lieve Vrouwe College 2
* Onze Lieve Vrouwe College 3
* Onze Lieve Vrouwe College 4
* Onze Lieve Vrouwe College 5
* Onze Lieve Vrouwe College 6
* Onze Lieve Vrouwe College 7
* Westdiep
* Sint-Andreas Instituut 1
* Sint-Andreas Instituut 2
* Vrije Basisschool Sint-Lodewijk
* Vrije Basisschool Zandvoorde 1
* Vrije Basisschool Zandvoorde 2
* Kleuterafdeling Mariaschool
* Onze Lieve Vrouwe College 8 (secundair)
* Sint-Andreaslyceum
* Sint-Lutgardisinstituut Oostende
* Sint Jozefinstituut
* Vrij Technisch Instituut
* Heilig Hartschool
* Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende departement Industriële wetenschappen en Industrie
* Vesalius Instituut Hogeschool West-Vlaanderen (nu: Vesalius HISS)
* Leefschool De Vlieger
* Jeugdateliers:
* De Muzeschuit
* Jeugd en Muziek
* Willen is kunnen
* OLVO
* Jeugdvieringen Catharina
* Jeugdbewegingen:
* Chiro Katrien
* Chiro Vagadam
* Chiro Noorderwind
* Chiro Speelvogels
* Chiro Mariakerke
* KAJ
* KSA Oostende
* KSA Zwaeneburcht
* VVKSM Sint-Jan
* KSA Keignaertriet
* 2de FOS Westhinder
* VVKSM Zeescouts De Schorre
* Jeugd Rode Kruis
* 21ste FOS De Jolle
* Vlaams Nationaal Jeugdverbond
* Jongerenbewegingen:
* SP Dreamteam
* Volksunie Jongeren
* Orange Light
* VLD Jongeren
* Vlaams Blok Jongeren
* Jong AGALEV
* SJ De Valken
* Arktos VZW
* JVS Quasar
* Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming
* Oikia
* Chiro Gewestkust
* Pacha Mama
* Den Albatros
* Solar Systems
* Young Spirit
* Studentenclub Potbellia
* Basiel VZW
* t’Zonnetje VZW
* ABVV Jongeren
* Jeugdhuizen:
* De Kim
* De Takel
* De Korre
* Oostendse Hobbi Klubs VZW (OHK)
* ‘t Velokot
* De Kindergemeenteraad
* Scholierenparlemeent
* Grabbelpas
* Tienerwerking
* Wijkspeelpleinwerking
* Straatlopers
* Roefel (nu: Showparels)
* VZW Jeugdvakanties
* Horizon Educatief VZW
* Bond van grote en jonge gezinnen
* Arktos VZW
* JAC (Jongeren Advies Centrum)
* JIP (Jongeren Informatie Punt)
* CAW (Centrum Algemeen Welzijn)
* Pedagogisch Instituut J.L. Vivès
* Jeugdconsulenten (Christel Pylyser en Vicky Pettens)
* Panukkel
* SIF Social Impuls Fonds)
* RWC Comité bijzondere jeugdzorg
* CLB (Centrum Leerlingen Begeleiding)
* OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn)

            2. De Panne
* De Jeugdraad
* Het jongerenfonds
* Jeugdadviseurs
* JAC (Jongeren Advies Centrum)
* Move-X
* Jeugd en Welzijn
* Het schepencollege onder leiding van de burgemeester

Wat met bijzondere doelgroepen?

            1. Oostende
De rubriek bijzondere doelgroepen word voornamelijk besproken in de volgende rubriek namelijk ‘Wat met de toegankelijkheid van het jeugdwerk?’.

            2. De Panne
Gemeentebestuur De Panne houdt zich niet bezig met de bijzondere doelgroepen want wegens de kleinschalige aanwezigheid van de bijzondere doelgroepen is het financieel niet mogelijk.

Wat met de toegankelijkheid van het jeugdwerk?

            1. Oostende
Er kunnen drie concrete doelgroepen onderscheiden worden met betrekking tot de toegankelijkheid van het jeugdwerk:
 • kinderen en jongeren met een handicap:
Naast de twee Oostendse verenigingen die een specifieke werking hebben rond kinderen en jongeren met een handicap zijn de meeste andere verenigingen wel bereid om die doelgroep op te nemen maar kampen ze met infrastructurele problemen.
 • maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren:
Het jeugdwerk heeft om diverse redenen een typisch middenklasse-patroon.
Nochtans pakt de leiding op een informele manier de financiële aspecten wel aan. Uit de praktijk blijkt dat dit ook de meest efficiënte methode is. De begeleiders zoeken de ouders meestal zelf op en regelen een afspraak onderling (bijvoorbeeld verminderd of geen lidgeld, goedkopere prijs voor kamp, enz.), zonder dat de ouders een hele papiermolen moeten afwerken.
 • Allochtone kinderen en jongeren:
Uit de cijfers is gebleken dat de aanwezigheid van deze groep minder groot is in Oostende, en dat het probleem van de toegankelijkheid van allochtonen naar het jeugdwerk dus minder manifest is. Nochtans komen er signalen bij de Jeugddienst met de vraag om eventueel een aparte jeugdhuiswerking voor bijvoorbeeld islamitische meisjes te voorzien, omdat deze meisjes om religieuze redenen hun vrije tijd niet mogen doorbrengen met jongens van hun leeftijd. Alhoewel dit de integratie- en inclusiegedachte in vraag stelt, is het een piste die met de betrokken actoren zeker moet besproken worden. Wellicht kan er heel wat geleerd worden van elkaar en kan er na veel praten heel wat culturele oneffenheden glad gestreken worden. Ook de Oostendse kinderen en jongeren kunnen heel wat opsteken van de rijkdom van andere culturen.

            2. De Panne
De gemeente De Panne doet veel inspanningen om bijzondere doelgroepen te bereiken en te betrekken in het jeugdbeleid. Het gemeentebestuur wil dat in gebieden waar verhoogde kwetsbaarheid opgemeten wordt, inspanningen gebeuren om bijzondere doelgroepen te bereiken en te betrekken in het jeugdbeleid. Ook wil het gemeentebestuur jongeren die moeilijkheden ondervinden om deel te nemen aan jeugdwerkinitiatieven ondersteunen.

Verschillende werksoorten
De verschillende werksoorten is in alle drie de kustgemeenten gelijk aan elkaar. Er is een onderscheid tussen Privé-initiatieven, Semi-privé initiatieven en gemeentelijke initiatieven.

Visie en algemene doelstellingen

            1. Oostende
 • Particuliere jeugdwerkinitiatieven:
Gezien het maatschappelijk belang op korte én lange termijn wil het
Stadsbestuur de diverse particuliere jeugdwerkinitiatieven blijven ondersteunen, zowel financieel als materieel.
• De mate van subsidiëring zo veel mogelijk op hetzelfde niveau houden.
• Een rechtvaardige verdeling van de bestaande subsidies bewerkstelligen.
• De samenwerking tussen de diverse jeugdwerkinitiatieven onderling en ten opzichte van de Jeugddienst bevorderen.
• Het vrijwilligersnetwerk van de jeugdwerkinitiatieven stimuleren en ondersteunen.
• Bekendmaking van de bestaande jeugdwerkinitiatieven.
• Vulgariseren van bestaande reglementen.
• De materiële ondersteuning verder uitbouwen en bekend maken.
• Het recht op fuiven voor de jeugd vrijwaren.
• Het jeugdwerk dat extra inspanningen levert voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren extra ondersteunen.
 • Gemeentelijke initiatieven:
Naast de ondersteuning van het reguliere jeugdwerk heeft de Jeugddienst ook een belangrijke rol te vervullen op het vlak van het aanbieden van verantwoorde mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook voor de niet-georganiseerde kinderen en jongeren moet dit aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief verzekerd kunnen worden. Het Stadsbestuur erkent de niet te onderschatten preventieve waarde (vooral dan op het niveau van jongeren). De Jeugddienst moet een waaier aan creatieve en
verantwoorde mogelijkheden aanbieden, liefst laagdrempelig, financieel interessant en wat de jongeren betreft perfect aansluitend bij de heersende zap-cultuur.
• De politieke beslissingsmethoden eenvoudig overbrengen naar kinderen toe.
• De kinderen een spreekforum aanbieden.
• De politieke structuur duidelijk maken naar jongeren toe, ook binnen een internationaal kader.
• De jongeren een spreekforum aanbieden.
• Pedagogisch verantwoorde vrijetijdsbestedingen aanbieden aan kinderen en jongeren met een programma aangepast aan hun leeftijd, met initiatieven die enerzijds de nadruk leggen op de financiële toegankelijkheid en anderzijds met initiatieven die meer spelen op een gediversifieerd aanbod.
• Wijkgebonden, laagdrempelige initiatieven aanbieden.
• Creatieve projecten in de sfeer van theater en muziek ondersteunen.
• De diverse initiatieven en projecten sporadisch onderling implementeren.
 • Kadervorming:
Kadervorming is een basisvereiste voor een degelijke, educatief-pedagogische verantwoorde begeleiding van kinderen en jongeren. De vrijwilligers in het jeugdwerk moeten gestimuleerd worden om in pikken op het aanbod van kadervorming. Voor monitoren wordt een minimum aan opleiding geëist.
* Een degelijk, educatief-pedagogisch aanbod van kadervorming aanbieden.
* Het volgen van kadervorming stimuleren.
* De kwaliteit van de begeleiding van de monitoren aangesteld door het Stadsbestuur bewaken.
* Samenwerking stimuleren tussen diverse organisaties die kadervorming organiseren.
* Lokale vorming stimuleren.
* Verder financieel ondersteunen van de kadervorming.
 • Toegankelijkheid van het jeugdwerk:
In samenspraak met de diverse actoren op het sociale werkveld (dus ook het jeugdwerk zelf), de toegankelijkheid van het gehele jeugdwerk (jeugdverenigingen én jeugdhuizen), verruimen door gebruik te maken van zo veel mogelijk structurele middelen, met respect voor de fundamentele eigenheid van het jeugdwerk en waarbij voorrang wordt gegeven aan het inschakelen van bestaande initiatieven, projecten, kanalen, organisaties,… in plaats van nieuwe creaties.
* De integratie van kinderen en jongeren met een handicap bevorderen door het elimineren van de infrastructurele drempels.
* Stimuleren van het meer toegankelijk maken van het bestaande jeugdwerk, door het aanbieden van informatie en het organiseren van concrete acties, op basis van een dialoog met de diverse sociale actoren uit het werkveld en met respect voor de eigenheid
van het jeugdwerk.
* Peilen naar de specifieke noden en behoeften van de vrijetijdsbesteding van allochtone kinderen en jongeren.
* Een continuïteit garanderen van de ondersteuning van het bestaande jeugdwerk (zowel financieel als materieel).
* Gebruik maken van specifieke voorzieningen, projecten, acties,… in plaats van nieuwe initiatieven te ontwikkelen die dan naast het bestaande aanbod verder leven.

            2. De Panne
 • Visie:
Jeugdbeleid is een belangrijk onderdeel van het gemeentebeleid, De Panne werkt voor alle kinderen en jongeren, en ze hebben de specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren.
 • Algemene doelstellingen:
De Panne wil werken op alle aspecten die een rol spelen in het leven van de kinderen en jongeren.

Conclusie

            1. Oostende
Oostende kan trots zijn op haar ruim aanbod jeugdwerk dat stevig uitgebouwd werd. Zowel de variatie van het aanbod, de functies, tijdstip van de werking zijn bevredigend.

            2. De Panne
Jeugdbeleid is een belangrijk onderdeel van het gemeentebeleid. Er is een gevarieerd aanbod aan jeugdverenigingen. Het gemeentelijk initiatief is de laatste jaren sterk toegenomen. Er moet gewaakt worden over een gezond evenwicht (eerder stimuleren van initiatieven dan zelf bijkomende initiatieven nemen). De initiatieven zijn goed op elkaar afgestemd en complementair. Er is een aanbod van diverse soorten jeugdwerkinitiatieven en voor verschillende leeftijdscategorieën. De kwaliteit van de verschillende werkingen is goed, maar extra aandacht daarvoor blijft noodzakelijk.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl